ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
66
65
131
4
อบ.3
71
75
146
4
รวม อบ.
137
140
277
8
ป.1
105
104
209
5
ป.2
94
90
184
5
ป.3
87
118
205
5
ป.4
90
104
194
5
ป.5
103
97
200
5
ป.6
106
94
200
5
รวมประถม
585
607
1,192
30
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
722
747
1,469
38
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...