ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
68
50
118
4
อบ.3
70
69
139
4
รวม อบ.
138
119
257
8
ป.1
99
106
205
5
ป.2
103
101
204
5
ป.3
94
90
184
5
ป.4
83
119
202
5
ป.5
90
104
194
5
ป.6
100
97
197
5
รวมประถม
569
617
1,186
30
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
707
736
1,443
38
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...