ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองนราธิวาส ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
39
32
71
3
อบ.3
40
36
76
3
รวม อบ.
79
68
147
6
ป.1
62
55
117
3
ป.2
73
48
121
3
ป.3
50
61
111
3
ป.4
46
61
107
3
ป.5
49
54
103
3
ป.6
60
57
117
3
รวมประถม
340
336
676
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
419
404
823
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...