ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
24
25
49
3
ป.1
9
13
22
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
12
14
26
1
ป.5
15
12
27
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
69
64
133
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
89
182
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...