ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
6
14
20
1
รวม อบ.
21
29
50
3
ป.1
9
8
17
1
ป.2
8
16
24
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
55
61
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
90
166
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...