ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกพะยอม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
17
13
30
1
รวม อบ.
28
25
53
2
ป.1
24
19
43
1
ป.2
21
21
42
1
ป.3
17
20
37
1
ป.4
18
17
35
1
ป.5
14
10
24
1
ป.6
20
12
32
1
รวมประถม
114
99
213
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
124
266
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...