ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
14
28
1
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
14
4
18
1
รวม อบ.
38
29
67
3
ป.1
20
9
29
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
70
56
126
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
85
193
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...