ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
9
16
1
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
24
23
47
3
ป.1
9
4
13
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
13
5
18
1
ป.6
11
20
31
1
รวมประถม
58
58
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
81
163
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...