ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
30
57
2
อบ.3
33
32
65
2
รวม อบ.
60
62
122
4
ป.1
31
28
59
2
ป.2
21
23
44
2
ป.3
37
46
83
3
ป.4
37
32
69
2
ป.5
39
42
81
3
ป.6
36
35
71
2
รวมประถม
201
206
407
14
ม.1
16
14
30
1
ม.2
19
16
35
1
ม.3
18
15
33
1
รวมมัธยมต้น
53
45
98
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
314
313
627
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...