ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทรายขาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
16
16
32
3
ป.1
5
6
11
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
31
27
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
43
90
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...