ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกําแพง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
7
7
14
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
27
27
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
34
68
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...