ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกําแพง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
12
8
20
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
24
29
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
37
73
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...