ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยาบี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
5
12
17
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
15
22
37
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
43
34
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
56
114
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...