ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่พญา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
11
24
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
23
23
46
2
ป.1
18
18
36
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
15
5
20
1
รวมประถม
74
63
137
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
6
1
7
1
ม.3
2
2
4
1
รวมมัธยมต้น
13
10
23
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
96
206
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...