ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแนะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
12
19
1
อบ.2
13
11
24
1
อบ.3
12
15
27
1
รวม อบ.
32
38
70
3
ป.1
10
8
18
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
12
17
29
1
ป.5
10
14
24
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
67
69
136
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
107
206
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...