ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
11
19
1
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
29
26
55
3
ป.1
10
12
22
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
11
5
16
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
56
47
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
73
158
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...