ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดลําภู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
5
15
1
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
24
19
43
3
ป.1
8
8
16
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
48
38
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
57
129
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...