ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโคกโก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
10
15
1
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
18
22
40
3
ป.1
7
10
17
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
59
53
112
6
ม.1
1
7
8
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
7
2
9
1
รวมมัธยมต้น
14
14
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
89
180
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...