ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแคนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
8
14
1
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
20
20
40
3
ป.1
9
15
24
1
ป.2
17
9
26
1
ป.3
6
12
18
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
17
22
39
1
รวมประถม
68
74
142
6
ม.1
13
12
25
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
4
6
10
1
รวมมัธยมต้น
27
24
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
118
233
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...