ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านรามา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
23
22
45
3
ป.1
10
9
19
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
5
11
16
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
43
43
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
65
131
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...