ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทําเนียบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
3
10
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
17
9
26
3
ป.1
4
11
15
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
2
8
10
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
36
43
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
52
105
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...