ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
28
21
49
3
ป.1
15
21
36
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
14
7
21
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
12
14
26
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
77
65
142
6
ม.1
12
14
26
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
30
32
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
135
118
253
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...