ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
13
26
1
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
36
31
67
3
ป.1
11
6
17
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
62
42
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
73
171
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...