ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
7
10
1
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
2
11
13
1
รวม อบ.
12
21
33
3
ป.1
6
8
14
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
13
4
17
1
ป.5
2
10
12
1
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
43
38
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
59
114
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...