ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจูดแดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
14
5
19
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
26
19
45
3
ป.1
13
16
29
1
ป.2
16
13
29
1
ป.3
14
3
17
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
64
53
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
72
162
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...