ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
9
11
1
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
16
19
35
3
ป.1
16
1
17
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
55
30
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
49
120
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...