ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจืองา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
5
13
1
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
23
15
38
3
ป.1
6
7
13
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
40
34
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
49
112
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...