ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
16
12
28
3
ป.1
3
4
7
1
ป.2
1
5
6
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
4
0
4
1
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
15
20
35
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
32
63
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...