ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยารอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
5
14
19
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
19
25
44
3
ป.1
9
7
16
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
53
58
111
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
83
155
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...