ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสุมุ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
10
11
21
3
ป.1
10
3
13
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
5
11
16
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
12
16
28
1
รวมประถม
51
51
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
62
123
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...