ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาบา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
9
16
1
อบ.2
11
13
24
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
24
32
56
3
ป.1
50
44
94
3
ป.2
46
51
97
3
ป.3
46
32
78
3
ป.4
33
27
60
2
ป.5
24
32
56
2
ป.6
34
34
68
2
รวมประถม
233
220
453
15
ม.1
31
7
38
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
3
3
6
1
รวมมัธยมต้น
45
17
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
302
269
571
21
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...