ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
31
58
3
อบ.3
38
42
80
4
รวม อบ.
65
73
138
7
ป.1
59
66
125
5
ป.2
86
55
141
5
ป.3
76
73
149
5
ป.4
67
77
144
5
ป.5
74
83
157
5
ป.6
68
64
132
5
รวมประถม
430
418
848
30
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
495
491
986
37
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...