ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
7
13
20
1
รวม อบ.
18
23
41
3
ป.1
5
6
11
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
50
40
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
63
131
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...