ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
1
3
4
1
รวม อบ.
7
8
15
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
13
5
18
1
ป.3
3
8
11
1
ป.4
7
14
21
1
ป.5
15
2
17
1
ป.6
15
11
26
1
รวมประถม
64
47
111
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
55
126
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...