ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
4
10
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
14
7
21
3
ป.1
2
8
10
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
8
0
8
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
10
11
21
1
รวมประถม
38
38
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
45
97
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...