ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
15
19
34
3
ป.1
6
6
12
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
42
35
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
54
111
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...