ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
13
19
32
3
ป.1
6
11
17
1
ป.2
11
4
15
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
49
42
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
61
123
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...