ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
1
1
1
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
2
2
4
3
ป.1
3
3
6
1
ป.2
14
6
20
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
12
13
25
1
รวมประถม
54
48
102
6
ม.1
15
2
17
1
ม.2
9
2
11
1
ม.3
8
13
21
1
รวมมัธยมต้น
32
17
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
67
155
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...