ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
16
14
30
3
ป.1
2
2
4
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
12
5
17
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
44
40
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
54
114
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...