ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
9
2
11
1
รวม อบ.
17
12
29
3
ป.1
5
11
16
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
12
3
15
1
รวมประถม
52
44
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
56
125
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...