ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
8
22
1
อบ.2
15
17
32
1
อบ.3
12
15
27
1
รวม อบ.
41
40
81
3
ป.1
23
9
32
1
ป.2
23
32
55
2
ป.3
18
15
33
2
ป.4
18
19
37
2
ป.5
27
18
45
2
ป.6
17
18
35
2
รวมประถม
126
111
237
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
167
151
318
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...