ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดูกู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
8
14
1
อบ.2
10
2
12
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
24
18
42
3
ป.1
12
9
21
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
13
14
27
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
64
61
125
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
79
167
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...