ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
8
24
1
อบ.3
14
6
20
1
รวม อบ.
30
14
44
2
ป.1
11
9
20
1
ป.2
13
17
30
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
17
8
25
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
77
57
134
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
71
178
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...