ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลอแระ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
11
20
1
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
27
25
52
3
ป.1
15
13
28
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
16
8
24
1
ป.5
19
15
34
1
ป.6
17
11
28
1
รวมประถม
83
64
147
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
89
199
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...