ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
2
11
1
อบ.2
5
15
20
1
อบ.3
16
12
28
1
รวม อบ.
30
29
59
3
ป.1
18
18
36
1
ป.2
18
18
36
1
ป.3
15
14
29
1
ป.4
26
11
37
1
ป.5
22
16
38
1
ป.6
19
21
40
1
รวมประถม
118
98
216
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
127
275
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...