ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยือลอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
22
34
1
อบ.2
22
14
36
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
46
44
90
3
ป.1
18
13
31
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
13
17
30
1
รวมประถม
76
69
145
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
122
113
235
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...