ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
10
20
1
อบ.2
11
5
16
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
29
26
55
3
ป.1
11
10
21
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
52
53
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
79
160
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...