ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกะลูแป ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
9
14
1
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
25
25
50
3
ป.1
13
12
25
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
15
13
28
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
13
20
33
1
รวมประถม
70
79
149
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
104
199
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...