ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
18
9
27
1
รวม อบ.
27
22
49
3
ป.1
14
12
26
1
ป.2
16
9
25
1
ป.3
14
12
26
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
12
17
29
1
ป.6
8
16
24
1
รวมประถม
76
75
151
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
97
200
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...