ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบือแนปีแย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
15
25
40
3
ป.1
2
5
7
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
6
13
19
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
41
56
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
81
137
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...