ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
19
36
2
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
26
24
50
3
ป.1
20
12
32
1
ป.2
23
23
46
2
ป.3
30
12
42
2
ป.4
7
12
19
1
ป.5
31
16
47
2
ป.6
26
22
48
2
รวมประถม
137
97
234
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
163
121
284
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...