ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
15
21
36
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
16
10
26
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
11
18
29
1
รวมประถม
65
64
129
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
85
165
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...